Huiswerkbegeleiding

In de mentorlessen en de begeleiding van leerlingen wordt structureel aandacht besteed aan studievaardigheden. De in de verschillende vaklessen gedeelde tips, terug te vinden op de vakpagina’s op deze website, bieden ook steun bij het leren. Toch kan een leerling soms behoefte hebben aan nog een extra steuntje in de rug. Natuurlijk kunnen leerlingen en ouders buiten school hiervoor terecht. Het Gymnasium Novum biedt, afgezien van de zorg die we bieden in het kader van passend onderwijs en aan hoogbegaafden, de volgende extra ondersteuning.

Ten eerste hebben we in de onderbouw Novumuren en in leerjaar 4 en 5 ondersteuningsuren in de Novumband. Een leerling kan zich hier zelf voor opgeven, of door docent of mentor opgegeven worden. Dit is uiteraard kosteloos en vindt tijdens schooltijd plaats onder leiding van een vakdocent. Voorbeelden van zulke ondersteuning zijn ‘mindmapping’, grammatica-ondersteuning klassieke talen, en steunles wiskunde.

Op het Gymnasium Novum bestaat daarnaast een netwerk van bovenbouwleerlingen die leerlingen uit lagere jaren bijles geven tegen een bescheiden vergoeding. Dit is een goedkope en laagdrempelige manier om beter te worden in een bepaald vak, die tevens de onderlinge verbondenheid in de school bevordert. Via de docenten en mentoren/tutoren komen de leerlingen aan de gegevens van geschikte bijlesgevers.


Lyceo

Tot slot verzorgt Lyceo sinds 2018 huiswerkbegeleiding en bijles op het Gymnasium Novum. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school, in kleine groepjes. Elke dag van 14:00 – 17:30 uur is de vaste vestigingscoördinator, Marlies van der Sluijs, aanwezig en leerlingen volgen 3, 4 of 5 middagen begeleiding. De leerlingen leren plannen en andere vaardigheden verbeteren. Ook is er één op één bijles mogelijk. Marlies heeft regelmatig contact met docenten en mentoren. Zo kan zij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van de leerling.

Enkele weken voor het centraal schriftelijk examen biedt Lyceo voor enkele vakken een eendaagse examentraining aan bij ons op school die deels door school wordt betaald. Dit is aanvullend op de examentrainingen die door onze docenten worden gegeven. Deelname aan deze training is dan ook niet verplicht.

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles is Marlies telefonisch te bereiken op 06-12435002 en per e-mail via: marlies.vandersluijs@lyceo.nl

Op Lyceo.nl staat uiteraard ook meer informatie over onder andere de werkwijze en tarieven.