Drama/Toneel

Tijdens de drama lessen leren de leerlingen in het eerste jaar de basis van het toneel spelen. Er wordt gewerkt vanuit verschillende kenmerkende theater begrippen: improviseren (samenwerken), mime spelen (een locatie zichtbaar maken zonder spullen), maskerspel (een personage ontwerpen) en tekstbehandeling. We sluiten het jaar af met de Franse presentatie ‘Les Trois Petits Cochons’, waarin alle begrippen worden toegepast.

In het tweede jaar verdiepen we ons in verschillende manieren van het benaderen van theater (de meer fysieke en de meer theoretische). Vanuit deze manieren worden bestaande scènes, met bijbehorende teksten, gemaakt en gepresenteerd. We gaan aan de slag met tekstinterpretatie en het belang van decor, mise-en-scène en muziek op het toneel. Het tweede jaar sluiten we af met een volledig zelf gemaakte scène.


Benodigdheden

Je hebt geen spullen nodig voor de dramalessen.

Voor het vak is weinig tot geen leerwerk, meedoen met de les is essentieel. Cijfers zijn gebaseerd op presentaties die je tijdens de les voorbereidt en geeft. Het leerwerk beperkt zich tot het eventueel leren van teksten als dat in de les niet voldoende is gelukt.