Drama/Toneel

Tijdens de drama lessen leren de leerlingen in het eerste jaar de basis van het toneel spelen. Er wordt gewerkt vanuit verschillende kenmerkende theater begrippen: improviseren (samenwerken), mime spelen (een locatie zichtbaar maken zonder spullen), maskerspel (een personage ontwerpen) en tekstbehandeling. We sluiten het jaar af met de Franse presentatie ‘les trois petits couchons’, waarin alle begrippen worden toegepast.

In het tweede jaar gaan de leerlingen meer zelfstandig aan de slag. Ze maken eerst een presentatie vanuit een tekst van Shakespeare en sluiten het jaar af met een volledig eigen gemaakte scene.


Benodigdheden

Een mapje om werkbladen in op te bergen.

Voor het vak is weinig tot geen leerwerk, mee doen met de les is essentieel. Cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op presentaties die je tijdens de les voorbereid en geeft. In een s.o. zal gevraagd worden naar begrippen en het toepassen van de begrippen in scènes.