Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en drie afdelingsleiders. Er zijn twee leerlingencoördinatoren.


Rector

Michel Zorge

 


Afdelingsleiders

Susannah Herman

Plaatsvervangend rector; werving, communicatie, zorg, begaafdheid en inclusiviteit

Geert-Jan Putmans

Professionalisering, kwaliteit, PTA en examens

Leoniek Rolvink

Rooster, ICT, formatie en Novumdagen


Leerlingencoördinatoren

Ufuk Akgün

Leerlingencoördinator
klas 1, 2 en 3

Mark Costeris

Leerlingencoördinator
klas 4, 5 en 6

Het bevoegd gezag

Gymnasium Novum valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Scholengroep Spinoza. Dit bevoegd gezag berust bij het College van Bestuur. De Scholengroep Spinoza staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Het bestuursbureau ondersteunt onze school op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en onderhoud van het gebouw. Voor het onderwijskundig beleid op onze school is de eigen directie verantwoordelijk, evenals dat het geval is bij de andere scholen van Spinoza.

Bestuursbureau Scholengroep Spinoza
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85
2273 CD Voorburg
Telefoon: 070 – 4199400