Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en drie conrectoren (waarvan op het moment een plaatsvervangend conrector is). Er zijn twee leerlingencoördinatoren.

Op het moment wordt een deel van het leerlingencoördinaat van de bovenbouw door een plaatsvervangend leerlingencoördinator gedaan.

Schoolleiding


Rector

Susannah Herman

Werving, communicatie, begaafdheid en inclusiviteit


Conrectoren

Geert-Jan Putmans

Professionalisering, kwaliteit, scholing, leerlingenactiviteiten

Leoniek Rolvink

Zorg en begaafdheid, rooster,
formatie, Novumdagen

Mark Costeris

Plaatsvervangend conrector;
PTA en examens, ICT, OOP, Novumdagen


Leerlingencoördinatoren

 

Ufuk Akgün

Leerlingencoördinator
klas 1, 2 en 3

Tom Schils

Plaatsvervangend leerlingencoördinator
klas 4 en 5 

Mark Costeris

Leerlingencoördinator
klas 6

Het bevoegd gezag

Gymnasium Novum valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Scholengroep Spinoza. Dit bevoegd gezag berust bij het College van Bestuur. De Scholengroep Spinoza staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Het bestuursbureau ondersteunt onze school op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en onderhoud van het gebouw. Voor het onderwijskundig beleid op onze school is de eigen directie verantwoordelijk, evenals dat het geval is bij de andere scholen van Spinoza.

Bestuursbureau Scholengroep Spinoza
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85
2273 CD Voorburg
Telefoon: 070 – 4199400