Leerlingenraad

De leerlingenraad van Gymnasium Novum bespreekt zaken die verbeterd kunnen worden op en aan de school en hoe dat volgens de leden zou moeten gebeuren. Zaken die besproken worden in de Leerlingenraad zijn bijvoorbeeld het geluid van de zoemer, de drukte in de mediatheek, problemen binnen de toetsweken en het aantal herkansingsmogelijkheden.

Leden

In de Leerlingenraad hebben per leerjaar gemiddeld twee leerlingen zitting.
In 2022-2023 zijn de volgende leerlingen vertegenwoordigd in de LR:

 • Ingmar Guns (2V)
 • Marijn Verburg (2V)
 • Emma Kuilboer (2V)
 • Nynke Dousma (3V)
 • Stan de Geus (4V)
 • Thorben Maas (4V)
 • Sanne Brantz (4V)
 • Feline Jasper (5V)
 • Zoë van Dam (5V)
 • Anne Pletneva (6V)
 • Tijn de Vreeze (6V)

Opbouwende kritiek

We horen graag hoe zaken beter kunnen. Leerlingen die feedback of opbouwende kritiek willen geven op zaken binnen de school zijn van harte uitgenodigd hierover contact op te nemen met de Leerlingenraad. Laat het ons weten via e-mail: leerlingenraad@gymnasiumnovum.nl. Jouw feedback, opmerking of oplossing wordt dan door de Leerlingenraad besproken.


Het Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut beschrijft rechten en plichten van de leerlingen. Het statuut is opgesteld in nauw overleg met de Leerlingenraad.