Over onze school

Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige en ambitieuze leerlingen gebaseerd op respect, tolerantie en interesse voor elkaar.

Wij hechten aan een sterk sociaal klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Vanuit deze stimulerende omgeving begeleiden we de leerling op zijn weg van basisschoolkind naar zelfstandig opererende jongvolwassene.

Gymnasium Novum biedt de leerling instructief, uitdagend en motiverend onderwijs. Het didactisch handelen is erop gericht de nieuwsgierigheid van de leerling te prikkelen. We doen dat onder andere door het verband tussen lesstof en de maatschappij aan te tonen.

Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden.

Gymnasium Novum

Gymnasium Novum bestaat sinds 2007 en komt voort uit een fusie van het vroegere Huygens Lyceum en College Het Loo. Het gymnasium is gesitueerd in een eigentijds pand aan de Aart van der Leeuwkade in Voorburg.

Gymnasium Novum valt onder Stichting Scholengroep Spinoza, waarbij nog zeven andere scholen in Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn aangesloten. Stichting Scholengroep Spinoza ondersteunt de school op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en onderhoud van het gebouw.