Kwaliteitszorg

In september 2017 is Gymnasium Novum in het kader van een vierjaarlijks verificatieonderzoek bezocht door twee van haar inspecteur. Gedurende de inspectie zijn er gesprekken gevoerd met de schoolleiding, leerlingen en docenten. Er zijn lessen bezocht en diverse beleidsstukken en cijfers bekeken. De school valt hiermee onder het basistoezicht van de inspectie.

Snel naar

  De uitkomsten van de inspectie waren als volgt:

  Didactisch handelen  goed
   Kwaliteitszorg  voldoende
   Kwaliteitscultuur  voldoende
   Verantwoording  voldoende
   Dialoog  voldoende

  Download het volledige verslag van het vierjaarlijks verificatieonderzoek.

  Informatie over resultaten, waardering, onderwijsbeleid en bedrijfsvoering vindt u op scholenopdekaart.nl


  Interne onderzoeken

  Regelmatig krijgen ouders en leerlingen van Gymnasium Novum vragenlijsten ter anonieme invulling voorgelegd. Onderwerpen die in de vragenlijst voor de ouders naar voren komen zijn onder andere het schoolgebouw, de begeleiding van de leerlingen en speciale activiteiten. De leerlingen worden bevraagd over onderwijsvormen zoals de Novumband en hun mening over het functioneren van docenten.

  De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de betrokken geledingen of personen en dienen ter handhaving en verbetering van de kwaliteit van de school, de omgeving en het docentfunctioneren.

  Naast het uitvoeren van schriftelijke onderzoeken om aan nuttige informatie en inzichten te komen voert Novum gesprekken over allerlei onderwerpen met de leerlingenraad, ouderraad, de MR en docenten van Gymnasium Novum. De schoolleiding voert met de leerlingenraad, ouderraad, de MR en docenten van Gymnasium Novum gesprekken over allerlei relevante onderwerpen.


  ‘Critical friends’

  Semper Movens is het regionetwerk van scholen die samenwerken in het kader van kwaliteitszorg. Deelnemende scholen bezoeken elkaar als ‘critical friends’ en kijken kritisch naar processen binnen de school. Tijdens de bezoeken worden lessen bezocht en panelgesprekken gevoerd. Na afloop van de visitatie ontvangt de bezochte school een uitgebreid rapport met de bevindingen van de visitatiecommissie. Dit rapport geeft belangrijke input bij de verdere ontwikkeling van zowel onze, als collega-scholen.

  In het voorjaar van 2013 en in maart 2018 is Gymnasium Novum bezocht door ‘critical friends’. De rapporten van deze visitaties zijn hier inzichtelijk.

  De volgende scholen behoren tot het regionetwerk Semper Movens:

  • Adelbert College, Wassenaar
  • Emmaüs College, Rotterdam
  • Erasmus College, Zoetermeer
  • Northgo College, Noordwijk
  • St. Laurens Lyceum, Rotterdam
  • Scholengroep Spieringshoek,  Schiedam
  • Scholengroep Spinoza,  Voorburg /Leidschendam
  • Vlietland College,  Leiden
  • Alfrink College,  Zoetermeer

  Kwaliteitsplan

  Gymnasium Novum heeft een eigen kwaliteitsplan; download het hier: Kwaliteitsplan Gymnasium Novum.


  Inspectie

  Gymnasium Novum valt onder de Rijksinspectie in Zoetermeer. U kunt de Inspectie Voortgezet Onderwijs bereiken op telefoonnummer 088 – 669 6000 of via het volgende adres:

  Inspectie Voortgezet Onderwijs
  Postbus 501
  2700 AM Zoetermeer