Leermiddelen, financiën & verzekeringen

Leermiddelen, financiën & verzekeringen

Snel naar

  Schoolboeken

  De school heeft een contract met firma Iddink voor de levering van complete boekenpakketten. Ouders bestellen rechtstreeks bij hen het gewenste pakket schoolboeken en ontvangen de bestelling tegen het eind van de zomervakantie op hun huisadres. De schoolboeken worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Ouders moeten voor een vrijwillige borgstelling rekenen op een bedrag van €75,-. Dit bedrag wordt eenmalig geïnd door Iddink. Eventuele schade aan boeken wordt door Iddink vastgesteld en verrekend met deze borg. Daarnaast is een aantal zaken voor rekening van de ouders, zoals rekenmachines, een atlas en woordenboeken.


  Chromebooks

  Op Gymnasium Novum maken we gebruik van Chromebooks. Deze worden verstrekt via The Rent Company. Als een Chromebook stuk is, neem de leerling zelf contact op met de klantenservice van The Rent Company en maakt een ticket aan. Hieronder kun je lezen hoe je een ticket kunt aanmaken. Via www.easy4u.nl kun je inloggen om een melding te maken. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Ben je de gebruikersnaam of het wachtwoord voor Easy4U vergeten of kwijt? Op de inlogpagina kun je deze gegevens weer opvragen door te klikken op “Gebruikersnaam vergeten?” of “Wachtwoord vergeten?” Je ontvangt de gebruikersnaam of het wachtwoord per e-mail.
  Als je ingelogd bent, doorloop je de volgende stappen:

  1. Kies voor “Probleem melden”.
  2. Kies vervolgens het probleem (één of meerdere keuzes mogelijk).
  3. Geef vervolgens aan wanneer het probleem ontstaan is en geef een aanvullende omschrijving. Vermeld alle zichtbare schade, ook als deze niets te maken heeft met het probleem. Selecteer, indien bekend, ook de oorzaak waardoor het defect is ontstaan.
  4. Wanneer het overzicht volledig is ingevuld, vink aan dat je akkoord gaat met de reparatievoorwaarden en klik op “Ticket verzenden”. Hierna ontvang je een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staat uitleg over hoe je de laptop naar ons kunt opsturen.
  5. De laptop of accessoire wordt opgestuurd naar The Rent Company waar deze nagekeken en indien nodig gerepareerd zal worden. Nadat de laptop of accessoire gemaakt is en klaar ligt om opgehaald te worden, krijg je hiervan automatisch bericht. Je hoeft daarvoor dus niets meer te doen.

   Let op! Sla je bestanden op op een USB-stick of in de “cloud” voordat je je laptop inlevert. Tijdens de reparatie kunnen de bestanden op de Chromebook verloren gaan.


  Ondersteuning vanuit school

  De ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders die de ouderbijdrage of een andere factuur die vanuit school is verstuurd wel willen, maar niet kunnen voldoen, kunnen in overleg treden met de rector voor een individuele betalingsregeling, ondersteuning vanuit de Stichting Novumfonds of een (gedeeltelijke) kwijtschelding.


  Andere vormen van ondersteuning

  In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan de gemeente van inwoning een financiële bijdrage leveren aan de schoolkosten van kinderen op het voortgezet onderwijs. Deze regeling is bestemd voor ouders met een minimuminkomen of een bijstandsuitkering. Informatie over deze mogelijkheid van financiële ondersteuning is te vinden op de website van gemeente Leidschendam-Voorburg, onder ‘Tegemoetkoming school-, cultuur- en sportkosten’. Voor leerlingen die uit andere gemeenten komen, bestaan in hun gemeenten vergelijkbare regelingen. 

  Op de Stichting Leergeld kan een beroep gedaan worden voor een bijdrage in de kosten van artikelen die het een leerling mogelijk maken deel te nemen aan de les. Informatie over Leergeld Den Haag is te vinden op de website: www.leergelddenhaag.nl/ (telefoon: 070-7796135 / 070-7796136, e-mail: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl). Informatie over Leergeld Leidschendam-Voorburg is te vinden op de website: https://www.leergeld.nl/leidschendam-voorburg/ (telefoon: 070-7803376 (alleen dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur), e-mail: info@leergeldleidschendamvoorburg.nl).


  Schoolongevallenverzekering

  Het bestuur van de Scholengroep Spinoza heeft voor al haar leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is gedurende de schooltijden, schoolactiviteiten en schoolreizen in binnen- en buitenland van toepassing.

  De dekking van deze ongevallenverzekering treedt in werking als andere, voor de leerling afgesloten verzekeringen, geen dekking bieden. Voor meer informatie over deze verzekering kunt u terecht bij het bestuursbureau van de Scholengroep Spinoza. Zij zijn bereikbaar via het nummer 070 4199400.

  Let op: deze ongevallenverzekering is geen reisverzekering. Verlies en diefstal van eigendommen wordt door deze verzekering niet gedekt.


  Wettelijke aansprakelijkheid en schoolverzekering

  Alle schade aan eigendommen en personen toegebracht voor, tijdens of na de lessen is niet verzekerd. De school is hiervoor slechts aansprakelijk bij aantoonbare grove nalatigheid. Voor een aantal gevallen, waarin de eigen verzekering niet voorziet, kan de collectieve schoolverzekering worden aangesproken. Over het toekennen van een schadeclaim beslist de verzekeringsmaatschappij.

  Gevallen van schade, vermissing of diefstal op school vallen buiten de schoolverzekering. De school is daarvoor niet aansprakelijk. Wel kunnen ouders zelf een aanvullende Eigendommen-verzekering afsluiten.

  Het uitgangspunt is dat ouders zelf voor hun kind op passende wijze zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Ouders wordt dan ook aangeraden een W.A. verzekering af te sluiten voor de leerling.