Lichamelijke opvoeding

Het uiteindelijke en voornaamste doel van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is om alle leerlingen zó enthousiast en gemotiveerd te krijgen en te houden dat er sprake is van een blijvende, zelfstandige en verantwoorde deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Voor nu én in de toekomst. Een leven lang bewegen!

In de onderbouw, klas 1, en 3, ligt het accent in de lessen LO op het (verder) aanleren van de basisvormen van bewegen en het verbreden en verdiepen van de bewegingsmogelijkheden van de leerling. In de onderbouw worden tijdens de Novumdagen ook sporten aangeboden die niet in de reguliere lessen LO zijn opgenomen.

In de bovenbouw is daarnaast het doel het onderzoeken en ontdekken van de eigen bewegingsvoorkeuren en het vinden van een eigen weg in het ruime aanbod op sportgebied. Er is een breed sportoriëntatieprogramma, om de leerlingen kennis te laten maken met zo veel mogelijk verschillende sporten.

In de les LO werken we met rubrics. Deze rubrics helpen de leerling om gericht en kritisch naar het eigen bewegen te kijken en daar passende individuele doelen bij te stellen en formuleren. 

Ook in de les LO wordt soms een beoordeling gegeven. Belangrijk bij de beoordeling is dat een leerling werkt aan progressie op het eigen niveau. De beoordeling geschiedt middels het geven van een O(nvoldoende) een V(oldoende) of een G(oed). De participatie wordt ook elke periode beoordeeld met O/V/G aan de hand van een rubric. Voor de excelente leerling is er de mogelijkheid om te streven naar het behalen van een leerjaar-record of zelfs een schoolrecord op bepaalde onderdelen. 

De leerjaren 1 t/m 4 dragen de verplichte schoolsportkleding, leerjaar 5 en 6 dragen functionele sportkleding naar eigen keuze. De lessen LO worden gedeeltelijk op de velden van het Sportpark Duijvestein en gedeeltelijk in de Novum-Maartens sporthal  gegeven.

Naast de reguliere lessen LO is er op sportief vlak nog genoeg te beleven binnen het Gymnasium Novum. Zo neemt het Gymnasium Novum deel aan de interscolaire toernooien; sporttoernooien waaraan alle VO-scholen van Leidschendam-Voorburg aan mee doen. Andere extra sportactiviteiten zijn o.a. schoolhockeycompetitie, de klimsportdag en de Beachdag, leerjaarsportdagen etc.