Lichamelijke opvoeding

Het voornaamste doel binnen het vakgebied Lichamelijke Opvoeding (LO) is om alle leerlingen zó enthousiast en gemotiveerd te krijgen en te houden dat er sprake is van een blijvende, zelfstandige en verantwoorde deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Voor nu én in de toekomst. Een leven lang bewegen!

In de onderbouw, klas 1 en 2, ligt het accent in de lessen LO op het (verder) aanleren van de basisvormen van bewegen en het verbreden en verdiepen van de bewegingsmogelijkheden van de leerling. Door het invoeren van de Sportfolio App in leerjaar 1 en 2, kunnen alle leerlingen op hun eigen niveau aan de slag met verschillende beweegactiviteiten. Deze app helpt de leerlingen om kritisch naar hun eigen bewegen te kijken en daar vervolgens passende doelen bij te stellen. In de klassen 1 t/m 3 worden tijdens de Novumdagen ook sporten aangeboden die niet in de reguliere lessen LO zijn opgenomen.

In de bovenbouw is daarnaast het doel het ontdekken van de eigen bewegingsvoorkeuren en het vinden van een eigen weg in het ruime aanbod op sportgebied. Er is een breed sportoriëntatieprogramma, om de leerlingen kennis te laten maken met zo veel mogelijk verschillende sporten.

De lessen LO worden gedeeltelijk op de velden van het Sportpark Duijvestein en gedeeltelijk in de gloednieuwe Novum-Maartenshal gegeven.

Naast de reguliere lessen LO is er op sportief vlak nog genoeg te beleven binnen het Gymnasium Novum. Zo neemt het Gymnasium Novum deel aan de interscolaire toernooien; sporttoernooien waaraan alle VO-scholen van Leidschendam-Voorburg aan mee doen. Andere extra sportactiviteiten zijn o.a. de nationale schoolhockeycompetitie, de klimsportdag en de Beachdag.