Aardrijkskunde

Op het Gymnasium Novum wordt het vak Aardrijkskunde in zowel de onderbouw, als de bovenbouw gegeven.

Snel naar

  Aardrijkskunde in de onderbouw

  In de onderbouw wordt gewerkt met door de docenten samengestelde lesmodules. Deze modules zijn gebaseerd op de kerndoelen van de basisvorming en deels afgeleid van de eindtermen van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Bij de samenstelling van dit lesmateriaal is onder andere gebruik gemaakt van diverse bestaande lesmethodes, lesmateriaal verzorgd door lerarenopleidingen van diverse Hbo-instellingen en universiteiten, uiteenlopende encyclopedieën en naslagwerken, de didactiek van David Leat (Thinking through geography), relevante informatieve websites als www.geologievannederland.nl en de expertise en specialisaties van de docenten zelf.

  Naast dit lesmateriaal gebruiken wij in de klas het basisboek van DeGeo en verschillende uitgaven van De Grote Bosatlas. Leerlingen dienen de meest actuele uitgave van de Grote Bosatlas ook thuis te hebben

  Waarom een eigen ‘methode’?
  Al jaren geleden hebben wij gemerkt dat de methodes van de uitgeverijen zich voornamelijk richten op de zogenaamde ‘dakpanklassen’; er is geen echte VWO methode voorhanden. Daarnaast leverde elke methode een werkboek aan waarbij de vraagstelling vooral gesloten was en daardoor weinig uitdagend.

  Daarnaast liepen wij ook aan tegen het feit dat de geboden informatie in de methodes snel veroudert. De wereld staat immers niet stil. Een eigen (digitale) methode is een uitgelezen kans om de actualiteit en nieuwe wetenschappelijke inzichten in ons onderwijs te integreren.

  Wij zijn daarom de uitdaging aangegaan onze eigen methode te ontwikkelen waarbij we volop gebruik maken van de mogelijkheden om in te spelen op verschillende hernieuwde inzichten op het gebied van (aardrijkskunde)onderwijs en onderwijsontwikkeling. Zo hebben onder andere ICT, verschillende werkvormen (groepswerk, check in duo’s), gedifferentieerd werken/leren, experimenten en proefjes een plek gekregen in ons lesmateriaal.


  Aardrijkskunde in de bovenbouw

  In de bovenbouw werken wij met DeGeo van Thieme Meulenhoff. Een methode die veel ouders zullen kennen als De Geo Geordend. Een gedegen en uitgebreide methode die een goede voorbereiding biedt op het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

  Aardrijkskunde leerlingen richten Binckhorst opnieuw in

  Tijdens de aardrijkskunde lessen heeft klas 3 kennis verworven over het ontstaan, de opbouw en inrichting van de stad. Daarbij kwamen ook vraagstukken over leefbaarheid en milieu aan bod. Het geleerde hebben zij toegepast door een nieuwe inrichting voor een stuk van de Binckhorst te ontwerpen met mooie maquettes, kijkdozen, plattegronden en nieuwe werelden in Minecraft als resultaat.