Maatschappelijke stage

De insteek van de maatschappelijke stage is de leerlingen kennis te laten maken met èn een onbetaalde bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Leerlingen uit leerjaar 4 nemen deel aan de maatschappelijke stage. De stage sluit aan bij het thema ‘Verzorgingsstaat’, dat behandeld wordt in de lessen maatschappijleer.

Mei: vierdaagse stage

In de week na de meivakantie volgt een 4-daagse stage. De vierdaagse stage is tussen 14 en 17 mei. De leerlingen verrichten minimaal vier dagen vrijwilligerswerk.

Ter bewaking van de aansluiting van de stage op het curriculum gelden de volgende stage-eisen:

 • De stage is leuk, zinvol en door de leerling zelf gekozen.
 • De leerling komt in aanraking met voor hem nieuwe onderdelen van de samenleving.
 • De stage vindt in principe plaats buiten school.
 • Het betreft geen beroepsstage; de opdracht die uitgevoerd wordt, moet waarde hebben voor de samenleving.

De leerlingen verwerven of verbeteren door het ten uitvoer brengen van hun maatschappelijke stage de volgende competenties:

 • samenwerken en overleggen
 • communiceren
 • verantwoordelijkheid nemen
 • organiseren
 • assertief reageren
 • behulpzaam zijn
 • oplossend vermogen
 • zelfstandig werken

Er wordt door leerlingen op allerlei plaatsen stage gelopen. Vaak is dat in de omgeving van Novum, zoals bij SBO de Vliethorst, kringloopwinkels of bij Stadstuin Rusthout. Soms lopen leerlingen verder uit de buurt stage vanwege een unieke kans; dit is in het verleden gebeurd bij Stichting Jarige Job in Rotterdam of bij een wetenschapsmuseum in Duitsland. Wij stimuleren dit soort initiatieven.

Zie voor meer informatie de website over de maatschappelijke stage.

Videoverslag 2017