Over onze school

Gymnasium Novum is een categoraal gymnasium. In de onderbouw zijn de vakken Grieks en Latijn verplicht en in de bovenbouw één van beide klassieke talen. De pijlers van ons onderwijs zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen en vakoverstijging, waardoor een brede vorming plaatsvindt.

Wij hechten aan een sterk sociaal klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen. Vanuit deze stimulerende omgeving begeleiden we de leerling op de weg van basisschoolkind naar zelfstandig opererende jongvolwassene.

Gymnasium Novum biedt de leerling instructief, uitdagend en motiverend onderwijs. Het didactisch handelen is erop gericht de nieuwsgierigheid van de leerling te prikkelen. We doen dat onder andere door het verband tussen lesstof en de maatschappij aan te tonen.

Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden.

Een dag op het Novum

Frans volgens AIM methode

Ontdekken

Gymnasium Novum is een school als alle andere, en toch ook weer niet. Het is een klassiek gymnasium in een modern jasje. Wij bieden jou een bijzonder curriculum om je blikveld te verbreden. Natuurlijk staan de klassieke talen Latijn en Grieks op het rooster naast alfa-, bèta en gammavakken.

Vanaf leerjaar 2 krijgen alle leerlingen Cambridge Engels, maar er kan ook gekozen worden voor Cambridge Advanced en later voor Goethe Duits of DELF Frans. In leerjaar 3 gaan we op reis naar de Ardennen of Cambridge en in het examenjaar naar Rome. In de bovenbouw bieden we ook vakken aan als wiskunde D, NLT (natuur, leven en technologie), maatschappijwetenschappen en filosofie.

Alle leerlingen werken met een eigen Chromebook, die ook via school gehuurd kan worden. Vele methodes en lesmateriaal van docenten zijn digitaal beschikbaar.

Ontwikkelen

Onze school biedt jou een kleine en veilige leeromgeving, waarin je wordt gezien. Er is zowel aandacht voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, als voor de leerling die extra uitdaging zoekt. Ter ondersteuning zijn er bijlessen en begeleiding in studievaardigheden. Voor leerlingen die extra uitdaging willen, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan olympiades, universitaire programma’s, het honoursprogramma of om te versnellen in een vak en daarin vervroegd examen te doen. In de lessen wordt al ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen. In overleg kan er ook een maatwerkprogramma worden opgesteld.

Elke leerling heeft in de onderbouw een docent als mentor voor een luisterend oor, advies, persoonlijke begeleiding en voor het contact met ouders. In leerjaar 1 heb je als klas ook twee leerlingmentoren. In het derde leerjaar ondersteunt de decaan je bij je vakken- en profielkeuze. In de bovenbouw mag je zelf een tutor (mentor voor drie jaar) kiezen.

Wij hebben een zorgteam voor hulp bij o.a. faalangst, autisme en counseling. Er is zowel een coördinator passend onderwijs als een coördinator begaafdheid.

Ontplooien

Naast de gewone vaklessen en keuzevakken kun je nog deelnemen aan allerlei extracurriculaire activiteiten als:

  • Debatclub
  • Toneel
  • Big Band
  • TalentiKa

Als je zelf een leuk idee hebt voor een nieuwe club, mag je die ook oprichten.

Vier lesdagen en één Novumdag

Elke dinsdag volgen onze leerlingen geen gewone lessen, maar hebben ze een Novumdag. Deze Novumdag biedt ruimte voor verbreding en verdieping. Dit vindt plaats zowel binnen als buiten de bestaande vakken en zowel binnen als buiten de school.

Op deze dagen werk je langere tijd aan vakoverstijgende opdrachten en oefen je vaardigheden die je bij alle vakken en ook later kunt toepassen. Zo ontwerp je onder andere een nieuw gebouw voor Voorburg, is er een Dag tegen het Pesten, leer je programmeren, werk je een hele ochtend met de microscoop bij biologie, leer je over de Nederlandse rol in de slavernij en maak je de Olympische Spelen weer klassiek.

Wil je meer weten over de Novumdag? Neem dan hier eens een kijkje.