Frans

In de onderbouw wordt de basis van het Frans aangeleerd. In de brugklas met behulp van AIM waarbij voor ieder woord een gebaar wordt geleerd, dat helpt om de structuren van de taal spelenderwijs toe te passen.

In de bovenbouw wordt het niveau snel hoger en gaan we meer de focus leggen op de vaardigheden: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en natuurlijk leesvaardigheid voor het examen. Ook de literatuur is een onderdeel van het schoolexamen.

Frans in de onderbouw

Ook werken we met een toneelstukje dat in december of januari wordt opgevoerd voor de ouders. In de tweede klas verdwijnen de gebaren zo langzamerhand, maar er wordt nog wel veel nagezegd en gesproken. De derde klas gaat hiermee verder en krijgt vier aparte modules te verwerken zodat er voldoende variatie in het aanbod is.

Leertips voor de onderbouw:

 1. Meedoen in de klas: koppelen van gebaren aan de betekenis: een kleuter weet ook niet altijd precies wat er gezegd wordt maar begrijpt de strekking wél.
 2. Veel herhalen in de les: de woorden, ondersteund door de gebaren worden veel herhaald en dus geleerd in de klas. Woorden worden in zinsverband geleerd, grammaticastructuren worden ingeslepen.
 3. Leren thuis (keuzemogelijkheden):
  • Gebaar maken én het woord opschrijven.
  • De woorden svp NIET ALLEMAAL VERTALEN!!
  • Op de computer het geluid uitzetten en kijken naar het gebaar, het woord opschrijven en controleren eventueel met de woordenlijst.
  • Op computer met geluid luisteren – woord opschrijven eventueel met de woordenlijst.
  • Op computer met ondertiteling – woord opschrijven
  • Op wrts.nl is een speciale keuzemogelijkheid, waarbij woorden worden uitgesproken.
  • Op wrts.nl de lijsten F/F invullen en laten opflitsen.
  • Overschrijven van de woordenlijst, meerdere keren!
  • Opnemen van eigen stem en dan opschrijven.
  • Samen oefenen met medeleerling of ouder(s)
  • Links naar ‘youtube’ op de vakpagina.
  • Oefen met explique le mot: leg het woord uit in het Frans met woorden die je kent.
  • Leer de PPT’s ook door woorden, zinnen en werkwoorden over te schrijven, niet alleen maar doornemen dus.

Attention: Het maken van gebaren is geen doel op zich, het werkt ondersteunend en ze verdwijnen vanzelf als de leerlingen de woorden en zinnen beheersen. Alleen bij het aanleren van nieuwe woorden en structuren is het meedoen met de gebaren verplicht, verder niet.


Frans in de bovenbouw

In de vierde en vijfde gebruiken we een methode en veel extra materiaal in de vorm van modules. In de zesde ligt de focus natuurlijk op de voorbereidingen op het examen.

We gebruiken een grote variatie aan werkvormen zodat iedere leerling voldoende de kans krijgt om te oefenen en gemotiveerd te blijven.

Op de site van de Franse sectie staan de PPT’s en links die in de les gebruikt zijn, de extra uitleg van de grammatica, links naar filmpjes en sites die nuttig kunnen zijn als er wat extra’s nodig is.