Nederlands

In de lessen voor het vak Nederlands werken we aan verschillende vaardigheden. Onderdelen als grammatica, spelling, leesvaardigheid komen aan bod. Het lezen van jeugdliteratuur hoort er ook bij in de onderbouw. In klas 1 behandelen we bijvoorbeeld sprookjes en in de derde klas lezen we een thriller en maak je zelfs in een groepje je eigen thriller (filmpje).

In de bovenbouw zijn er twee hoofdonderdelen: Taalvaardigheid en Literatuur.


Nederlands in de onderbouw

We werken in de onderbouw met het boek Op Niveau en in klas 1 hebben we een apart grammaticaboekje.

Mocht je extra willen oefenen met onderdelen als grammatica, spelling, stijlfiguren of beeldspraak, dan kun je terecht op de website www.cambiumned.nl.

Heldere uitleg over taalproblemen vind je op de website www.onzetaal.nl


Nederlands in de bovenbouw

Er zijn twee hoofdonderdelen bij het vak Nederlands te onderscheiden. Er is Taalvaardigheid en er is het onderdeel Literatuur.

Bij Taalvaardigheid leer je in de eerste plaats teksten analyseren en teksten schrijven. Dit zijn twee kanten van dezelfde medaille: het terugbrengen van de tekst als geheel naar de essentie en andersom vanuit bepaalde gedachten komen tot een tekst waarin jij jouw mening of die van anderen weergeeft.

Bij mondelinge Taalvaardigheid leer je debatteren, discussiëren en het houden van presentaties.

Literatuur is een onderdeel waarbij je zelf de literatuur ervaart tijdens het lezen van moderne literatuur. Hierover vorm jij je mening en zodoende kom je tot een persoonlijk oordeel over je leeservaringen en de Nederlandstalige letterkunde.

Daarnaast krijg je in de bovenbouw een overzicht van en een ontmoeting met de Nederlandse literatuur vanaf de middeleeuwen tot nu.

In de bovenbouw gebruiken we het boek Nieuw Nederlands voor taalvaardigheid en Laagland voor literatuur.

Voor taalvaardigheid is verder ondersteunend materiaal te vinden o.a. op www.cambiumned.nl, voor literatuur is de site www.literatuurgeschiedenis.nl geschikt. Op www.lezenvoordelijst.nl is van alles te vinden over te lezen literaire werken.