Bovenbouw

Aansluitend op de uitgangspunten van Gymnasium Novum bieden we een breed palet aan keuzevakken. Zo kunnen leerlingen uit een breed vakkenaanbod kiezen met als bijzondere vakken onder andere wiskunde D, NLT, filosofie en maatschappijwetenschappen.

Snel naar


  Gepersonaliseerde profielen

  Op Novum hebben leerlingen een vrije keuze. Er bestaan geen blokkades binnen de vakkenkeuze. Leerlingen kunnen daardoor door eigen combinaties van keuzevakken te maken, zelf een pakket samenstellen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de combinatie Cultuur en Maatschappij (C&M) met natuurkunde of Natuur & Techniek (N&T) met geschiedenis. Enkel voor biologie geldt dat scheikunde verplicht in het pakket moet zijn opgenomen.


  Vrije ruimte

  Elke leerling kiest naast een profiel een vak in de vrije ruimte. Daar bovenop kiezen veel leerlingen 1 of meer extra vakken. Het eerste extra vak wordt ingeroosterd en indien mogelijk wordt dit ook gedaan voor het 2e extra vak. Leerlingen met meer dan 2 extra vakken volgen vaak twee vakken parallel en kiezen zelf welk van deze lessen ze bijwonen.


  Novumband

  De Novumband is een verplichte ondersteunings-, verbredings- en verdiepingsmogelijkheid in het curriculum voor leerlingen uit klas 4 en 5. Voor Novum is het een belangrijk middel om te differentiëren en verschillen tussen leerlingen in capaciteiten en interesses recht te doen. Zo kan de ene leerling mindfulness doen, terwijl een andere leerling zich op dat moment verdiept in propaganda, en weer een ander zich laat verwonderen door de microscopie.

  Individuele keuze
  Leerlingen hebben zes Novumbanduren per week. Ze kiezen zelf welke vakken ze het meest waardevol vinden en schrijven zich hiervoor in. Uiteraard zijn ook individuele afspraken met een vakdocent of tutor mogelijk wanneer de resultaten hier aanleiding toe geven. Aan het begin van het jaar ontvangt iedere leerling aan de hand van zijn keuzes zijn persoonlijke Novumband.

  Leerjaren en leerlagen leren samen
  Tijdens banduren zijn leerlingen uit verschillende lesgroepen en leerlagen vertegenwoordigd. Dit biedt hen de mogelijkheid met en van elkaar te leren.

   


  Examenjaar

  Voor de leerlingen in klas 6 staat het laatste schooljaar vooral in het teken van het examen. Zo staat er in de aanloop naar het Centraal Examen een stevige examentraining op het programma.

  De leerlingen worden gestimuleerd open dagen van opleidingen te bezoeken en eventueel te gaan ‘proefstuderen’. Het profielwerkstuk wordt dit jaar afgerond en er staat een bescheiden aantal activiteiten gepland.

  Binnen het programma Lichamelijke Opvoeding is er een keuzeprogramma. Hiermee maken leerlingen kennis met activiteiten op het gebied van sport en bewegen.


  Religie, cultuur en samenleving (RCS)

  Onze cultuur heeft haar wortels niet alleen in de cultuur van de Grieken en Romeinen, maar ook in de monotheïstische traditie. Hiermee maken de leerlingen kennis tijdens het vak religie, cultuur en samenleving (RCS).

  Tijdens het vak gaan we in op een diversiteit aan elementen uit onze cultuur en samenleving, zoals onderwijs, bouwkunst, schilderkunst, feestdagen en de gereformeerde literatuur. Het zijn de elementen die allen hun wortels hebben in religie. Tijdens het vak ontleden we ook actualiteiten die hun wortels hebben in religie, zoals de brandhaarden in het Midden-Oosten.