Maatschappijwetenschappen

Wanneer je kiest voor maatschappijwetenschappen (maw) kies je voor een schoolvak waarin we het vooral over mensen hebben. De kern van het vak wordt gevormd door sociologie en politicologie.

De eerste wetenschap bestudeert, kort samengevat, vraagstukken over mensen en samenlevingen, de tweede de manier hoe politieke besluiten tot stand komen.
Sociologen houden zich bijvoorbeeld bezig met vraagstukken als waarom bestaat er (on)gelijkheid in een samenleving tussen allerlei mensen en, plat gezegd, waarom slaan we elkaar wel of niet de hersens in.

Politicologen houden zich, heel kort door de bocht, bezig met hoe bepaald wordt wie waarom hoeveel belasting betaalt en waaraan dat vervolgens wordt uitgegeven. En dat heeft natuurlijk te maken met macht. Wie dit soort zaken bepaalt, heeft macht.

Maatschappelijke vraagstukken kennen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde, nooit één antwoord. Want mensen kijken op verschillende manieren naar maatschappelijke problemen en denken ook vaak anders over de beste oplossing. Vandaar dat het volgen van de actualiteit, debat en discussie belangrijke onderdelen zijn van het vak maw.

Mocht je vragen hebben over het vak kun je contact opnemen met mevrouw Van Melle of mijnheer Winius.