Maatschappijleer

Het vak maatschappijleer wordt alleen aangeboden in leerjaar 4 en is een verplicht vak voor iedereen. Het vormt samen met RCS en het profielwerkstuk het combinatiecijfer op de eindlijst.


Studietips:

  1. Je hebt tijdens de les aantekeningen gemaakt. In het begin van het jaar ben ik heel precies in wat je moet noteren; dat wordt steeds minder. Met andere woorden: het is steeds meer aan jezelf te onderscheiden wat wel en niet belangrijk is om te noteren. Maak gebruik van tekens en pijltjes. Dat maakt tekst vaak overzichtelijker en maakt dat je minder hoeft op te schrijven.
  2. Alle powerpoints en oefeningen gemaakt tijdens de les zijn achteraf te vinden op magister. Hetzelfde geldt voor de uitwerkingen van de gemaakte opdrachten.
  3. Het is zeer leerzaam een begrippenlijst aan te leggen. Voor maatschappijleer zijn begrippen belangrijk. Begrippen staan aan het einde van het hoofdstuk. Schrijf per begrip een korte definitie op.

In de les komen verschillende oefeningen langs. Je kunt deze oefeningen nogmaals digitaal maken via internet. Overigens staan daar per te bestuderen hoofdstuk nog veel meer oefeningen. Het is buitengewoon leerzaam als oefening en ook een goede test achteraf om deze oefeningen te doen.

Ze staan op https://www.themas.online

  • Log in met de gebruikersnaam: vwo
  • Gebruik als wachtwoord: essener2018

Je kunt vervolgens kiezen voor het onderdeel waarmee we bezig zijn en daarna voor de betreffende hoofdstukken.