Actiegroep Novum Duurzaam

Betrokken Novummers, leerlingen en personeel zetten zich voor onze planeet. We doen mee aan klimaatmanifestaties en acties. We gaan kritisch kijken naar ons gebouw en ons gedrag. We gaan proberen invloed uit te oefenen op lokale en landelijke politiek. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat duurzaamheid een plek krijgt in onze lessen.

Manifest

Wij streven naar een school waar medewerkers, leerlingen, gebouw, organisatie, curriculum en de schoolomgeving, elkaar versterken om als Novum actief betrokken te zijn bij duurzaamheidsvraagstukken rond klimaat, energie, biodiversiteit, voeding en gezondheid.

Dit willen we bereiken door:

  1. Bestaande initiatieven bundelen en over te communiceren naar leerlingen, medewerkers, ouders en de politiek.
  2. Bewustwording bij leerlingen en personeel te vergroten
  3. Kritisch te kijken ons gebouw en ons gedrag.
  4. Actiebereidheid van leerlingen te faciliteren voor deelname aan klimaatacties
  5. Er voor te zorgen dat duurzaamheidsvraagstukken een structureel onderdeel worden van ons onderwijs.

Acties

Vegan broodjes in de kantine

Vanaf vandaag, 10 februari, zijn er vegan broodjes met hummus te koop in onze kantine.

Klimaatmanifestatie 7 februari 2020

Vanmiddag zijn Novumleerlingen naar het Malieveld in Den Haag gegaan om mee te doen met een klimaat actie georganiseerd door Youth for Climate.

Warme truiendag 7 februari 2020

Op 7 februari doet het Novum mee met warme truiendag.

We zetten dan de verwarming een standje lager. Waarom? Omdat de groenste energie de energie is die je niet gebruikt. Per graad besparen we daarmee 6% energie én 6% CO2.

Youth for climate

Youth for Climate bestaat uit een groep jongeren die opkomt voor het klimaat onder #youthforclimatenl.
Meer informatie op https://youthforclimate.nl/

Leren voor morgen

Het doel van LVM is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) gebruikt.

Meer informatie op https://lerenvoormorgen.org/

Verenigde Naties

Climate Change is the defining issue of our time and we are at a defining moment. From shifting weather patterns that threaten food production, to rising sea levels that increase the risk of catastrophic flooding, the impacts of climate change are global in scope and unprecedented in scale. Without drastic action today, adapting to these impacts in the future will be more difficult and costly.

Meer informatie op https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion bestaat omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

Meer informatie op: https://extinctionrebellion.nl/

Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Meer informatie op: https://www.urgenda.nl/

De EU en klimaatverandering

De klimaatverandering gaat ons allemaal aan, en iedereen kan iets doen voor het klimaat.

Onze planeet ondergaat aanzienlijke en versnelde klimaatveranderingen als gevolg van broeikasgassen door menselijke activiteit. De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar op alle continenten en zullen naar verwachting steeds heviger worden. Dat zal ernstige gevolgen met zich meedragen voor alle economieën en samenlevingen. Om de klimaatverandering in te dammen, moeten we actie ondernemen en zo de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terugdringen. We moeten ons ook aanpassen aan de huidige en toekomstige veranderingen om de schade te beperken.

Meer informatie op: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_nl