Leerplicht

Tot 18 jaar geldt in Nederland de Leerplichtwet. De wet houdt in dat jongeren tot het jaar waarin zij achttien worden, onderwijs volgen. Voor jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, is spijbelen, veelvuldig te laat komen en buiten de schoolvakanties op reis gaan niet toegestaan.

De school is verplicht ongeoorloofde absenties te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Deze ambtenaar ziet toe op het nakomen van de leerplicht.


Project HALT

De scholen van de Scholengroep Spinoza doen mee aan ‘project HALT: afdoening spijbelen’. Dit project is erop gericht spijbelen binnen de betrokken scholen terug te dringen. Om dat te bewerkstelligen worden spijbelaars die in herhaling vallen door Leerplicht aangemeld bij project HALT. Ouders worden hiervoor altijd eerst om toestemming gevraagd. Indien toestemming niet wordt verleend, ontvangt de leerling een proces verbaal.