Toelating en aanmelden

Wij vinden het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passende plek is in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daarom zijn alle leerlingen van de basisschool met een vwo-advies van harte welkom op het Gymnasium Novum.

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar de middelbare school volgens de BOVO-procedure. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met alle scholen om alle kinderen die naar de middelbare school gaan dezelfde kansen te geven op de beste school voor elk kind. De aanmelding voor Gymnasium Novum verloopt ook volgens deze procedure.

Aanmeldingsprocedure Voortgezet Onderwijs 2023-2024

Aanmelden

Van 18 tot en met 31 maart 2025 kunt u uw kind bij onze school aanmelden. Voor leerlingen van basisscholen die werken met een papieren BOVO-formulier geldt dat het aanmeldformulier met de voorkeurslijst per post aan ons gestuurd dient te worden. Uiteraard kunt u het formulier zelf in onze brievenbus deponeren.

Gymnasium Novum
Aart van der Leeuwkade 1
2274 KX  VOORBURG
t.a.v. administratie aanmelding nieuwe leerlingen

Daarnaast bestaat op een aantal basisscholen de mogelijkheid uw kind digitaal aan te melden voor de middelbare school.

Aanmeldingen worden door ons per e-mail bevestigd.

Op 15 mei krijgt u bericht over de aanmelding.

Plaatsing

Voor het schooljaar 2025-2026 kunnen wij 140 leerlingen met een vwo-advies plaatsen.

Het kan voorkomen dat we niet iedereen kunnen plaatsen. Als we meer dan 140 aanmeldingen hebben, geven we bij de plaatsing voorrang aan leerlingen die al een (half- of stief-) broer of zus bij ons op school hebben en kinderen van personeel van Gymnasium Novum.

Wet op het Passend Onderwijs

Krijgt uw zoon of dochter op dit moment extra ondersteuning/zorg in het kader van de Wet op het Passend Onderwijs (WPO) of heeft uw kind dat mogelijk in het voortgezet onderwijs nodig? Dan verzoeken wij u om uw kind na dinsdag 18 maart 2025 zo snel mogelijk bij ons aan te melden.